top of page

PROJEKT

01/
Ny förbehandling, Filbornaverken, Helsingborg

Kund: Biond

Nybyggnation av anläggning som hanterar matavfallet från Norra Skånes kommuner innan det går in i biogasprocessen. NORY är i detta projekt beställarens byggledare under hela projekttiden för både uppförande av ny byggnad och installation av maskinutrustning. NORY har även varit delaktig förfrågningsunderlag, upphandlingar, bygglovsprocessen i ett inledande skede.

02/
Urban Farming, IKEA Malmö och Helsingborg

Kund: Bonbio / IKEA

IKEA ska odla ekologisk sallad för att på sikt bli självförsörjande. Man använder sig av hydroponisk odling, vilket innebär odling i vatten istället för jord. Odlingen sker i två sjöcontainrar där NORY varit med i både designarbete samt byggprocess av den ena containern. NORY hanterade även bygglovsprocessen mot Malmö och Helsingborgs stad, samt står för installation och etablering av containrarna vid varuhusen.

03/
Projekt Ekobalans

Kund: Ecobalans

En förstudie för byggnation av en industrianläggning.

04/
R and D växtnäring

Kund: Bonbio

Upprustning och iordningställande av lokal för R&D verksamhet inom grön odlingsteknik.

05/
Övriga uppdrag

NORY har tagit uppdrag åt investerare på fastighetssidan och bistått köparna med kompetens kring fastigheternas skick, kommande underhåll samt avtalsrådgivning.

bottom of page